Test ve Ölçekler

Çocuklar ve Yetişkinler İçin Testler

Çocuklar ve Yetişkinler İçin Test ve Ölçekler

DENVER – II Gelişim Tarama Testi

0-6 yaş aralığındaki çocuklara uygulanan test, çocukların gelişimindeki gecikmeleri saptamayı amaçlamaktadır. Çocuktan yaşına uygun çeşitli işlemler yapması istenir. Test uygulaması esnasında anne-babanın da dahil olabileceği bölümler vardır. Kaba ve ince motor becerileri, dil gelişimi, sosyal becerileri ve özbakım becerileri ölçülür.

Sınav Kaygısı Envanteri

Sınav Kaygısı’nın düzeyinin belirlenmesi ve sağaltıma (terapiye) destek veren, bireysel ve grup olarak uygulanabilen bir envanterdir. Duyuşsallık ve Kuruntu kategorilerine ait boyutlar ölçülmektedir.

AGTE Ankara Gelişim Tarama Envanteri

0-6 yaş aralığındaki çocukların gelişimsel olarak değerlendirilmesini amaçlayan test; çocuğun dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri hakkında bilgi verir.

Goodenough Harris Adam Çizme Testi

7-9 yaş arasındaki çocuklara uygulanan test, çocuğun çizdiği resim üzerinden zeka gelişimini ölçmeyi amaçlamaktadır.

CAT (Çocuklar için Algı Testi)

CAT projektif bir test olup, 3-10 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Testte, çocukların kendilerini hayvan figürleri vasıtasıyla ifade etmeleri amaçlanmaktadır.

TAT (Tematik Algı Testi)

9-10 yaştan itibaren yetişkinlere de uygulanan test kişilik oluşum süreçleri hakkında bilgi vermeyi amaçlar. Üzerinde resimler bulunan 30 karttan oluşan projektif bir testtir.

Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi

Çocuklara uygulanan test, çocuğun kişilik komplekslerinin saptanmasını amaçlamaktadır. Projektif bir test olduğun yorumlama sonuçları çocuğun anlattıklarıyla doğru orantılıdır.

Aile Çiz Testi

Aile ilişki dinamiklerini ve çocuğun aile içinde kendini nasıl gördüğünü ve ailesini nasıl algıladığını değerlendiren bir testtir.

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)

1943 yılında Minnesota Üniversitesi’nde geliştirilen ve 1981 yılında Savaşır tarafından Türkçe’ye standardize edilen Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri genellikle klinik amaçlarla kullanılan objektif bir kağıt-kalem testidir. 566 soru, 10 klinik alt test ve 3 geçerlik skalasından oluşan MMPI, 16 yaş ve üzeri bireylerin psikolojik durumları ile ilgili detaylı bir bilgi vermekte ve tanıya yardımcı bir değerlendirme aracı olarak kullanılmaktadır. Standart puanlama ve yorumlama prosedürü olan MMPI, testi bilen ve bu konuda deneyimli uzmanlar tarafından değerlendirilmelidir. Kişiden kişiye değişmekle birlikte genellikle 60-90 dakika arasında sürmektedir.

Beck Depresyon Envanteri

Beck Depresyon Envanteri 1961 yılında Beck tarafından geliştirilmiş ve 1972 yılında revize edilmiştir. BDE 21 maddeden oluşur; 1’den 13’e kadar olan maddeler depresif duygu durumunu, 14’ten 21’e kadar olan maddeler ise fiziksel semptomları ölçer (Beck, 1961; Savaşır & Şahin, 1997). Türkçe standardizasyonu (Hisli, 1988; 1989; Tegin, 1980) yapılmış olan Beck Depresyon Envanteri, kısa zamanda, hızlı bir şekilde bireyin depresif semptomlarını tarayabilmesi bakımından klinisyenlerce sıklıkla kullanılmaktadır.

Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri

Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri (DSKE; Spielberger, Gorsuch & Lushene, 1970) durumluk kaygı ve sürekli kaygı olmak üzere iki alt ölçek ve 40 maddeden oluşmaktadır. Durumluk kaygı alt ölçeği kişilerin durumsal ve belirli bir zaman dilimindeki kaygı semptomlarına ilişkin maddelerden oluşurken, sürekli kaygı alt ölçeği ise, kişilerin genel kaygı düzeyini ölçmektedir. Ölçeğin, Türkçe’ye standardizasyonu Le Compte ve Öner (1985) tarafından yapılmış ve de ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu görülmüştür..

T.A.T (Tematik Algı Testi)

1938 yılında Henry Murray tarafından geliştirilen, Tematik Algılama Testi, farklı resimlerden oluşan 20 karttan oluşmaktadır. Kadın ve erkekler için ayrı kartların kullanıldığı test, 10 yaşın üzerindeki herkese uygulanabilen projektif bir testtir. Genel olarak bireylerin temel ihtiyaçlarını, savunmalarını, yaşamlarındaki ana temaları, diğerleriyle ve otorite figürleriyle olan ilişkilerini, hakim duyguları, kaygıları, çatışmaları ve kişilik özelliklerini değerlendirmeyi amaçlayan Tematik Algılama Testi, özel eğitim ve uzmanlık gerektiren bir testtir.

İnsan Çizimleri Testi (Figure Drawings Test)

Bu test, insan, aile, ev ve ağaç gibi çizimlerinin yaptırıldığı projektif bir testtir. Sıklıkla, bireylerin ana motivlerini, insanları ve kendini nasıl algıladığı, baskın duygular gibi bireyin hayatındaki belli başlı temalara ilişkin önemli bilgiler vermektedir. İnsan Çizimleri Testi, genellikle diğer testlerle birlikte bir batarya içinde sunulmakta, yorumlaması uzmanlık gerektirmekte ve her yaşta kullanılmaktadır..

AYRICA ŞU TESTLER UYGULANMAKTADIR

Hacettepe Kişilik Envanteri
Olumsuz Otomatik Düşünceler Ölçeği
Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği
Maudsley Obsesif Kompulsif Soru Testi
Rotter İç – Dış Kontrol Ölçeği
Panik Atak Belirleme Testi

logo.png

Rahime Hatun Mh 9077. Sk
Keskin Office No: 6-8
Osmaniye 
bilgi@katarsis.net
+90 532 363 33 33

BÜLTEN ABONELİĞİ

Bültenimize abone olarak gelişmelerden, toplantı ve seminerlerden haberdar olabilirsiniz.

Copyright © 2021 Katarsis Terapi Merkezi.

Tasarım Aventek Bilişim Hizmetleri tarafından yapılmıştır.

+90 532 363 33 33Rahime Hatun Mh 9077. Sk No: 6 Osmaniye